Фольга 500 х220х8мкм ТМ АРТ (х26) К4

Описание

Фольга 500 х220х8мкм ТМ АРТ (х26) К4