Фольга 500 х100х8мкм ТМ АРТ (х28) К4

Описание

Фольга 500 х100х8мкм ТМ АРТ (х28) К4