Фольга 400 х220х14мкм ТМ АРТ (х28) К4

Описание

Фольга 400 х220х14мкм ТМ АРТ (х28) К4